Psychoterapia

Gabinet psychoterapii Joanna Kożuch-Materek oferuje profesjonalną pomoc psychoterapeutyczną dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Psychoterapia rozpoczyna się każdorazowo od przeprowadzenia szczegółowej rozmowy z pacjentem oraz postawienia diagnozy psychologicznej, która ma na celu zdefiniowanie problemu, z jakim zmaga się dana osoba. Następnie ma miejsce wybór odpowiedniego sposobu leczenia, zapewniającego najbardziej wymierne skutki oraz umożliwiającego przezwyciężenie trudności.

Realizowana przeze mnie skuteczna psychoterapia obejmuje przede wszystkim nurt psychodynamiczny, który opiera się o relację i dialog terapeutyczny, mający na celu pomóc pacjentowi w zrozumieniu własnych problemów i pozwolić na wypracowanie odpowiednich wzorców postępowania, według wyznawanych norm wartości. Podstawowym narzędziem terapii psychodynamicznej jest rozmowa, w trakcie której są identyfikowane powracające motywy, omawiane przeszłe doświadczenia oraz analizowane relacje interpersonalne. Podczas tego rodzaju psychoterapii pacjenci są zachęcani do swobodnego wyrażania swoich uczuć i myśli.

Jako doświadczony i wykwalifikowany psychoterapeuta posiadam odpowiednie uprawnienia do prowadzenia psychoterapii osób dorosłych, a także terapii par i małżeńskich. Wszystkim swoim pacjentom zapewniam rzetelną pomoc psychologiczną, a spotkania odbywają się w bezpiecznej, dyskretnej atmosferze. Chociaż gabinet jest zlokalizowany na terenie miasta Wejherowo, przyjmuję także pacjentów z Rumi i Redy.

Jak powinna wyglądać skuteczna psychoterapia?

Wielu osobom psychoterapia wciąż kojarzy się z bliżej nieokreślonymi działaniami, prowadzonymi zazwyczaj przez psychologów lub psychiatrów. Jest ona bardzo często mylnie z utożsamiana z psychiatrią czy psychoedukacją, z którymi w rzeczywistości nie ma nic wspólnego. Psychoterapia, którą proponuję pacjentom, jest skierowana zarówno do osób chorych, jak i zdrowych, które borykają się z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości lub nie mogą sobie samodzielnie poradzić z kryzysami życiowymi. Moim zadaniem jest wzbudzenie motywacji do działania oraz wskazanie różnych możliwości rozwoju, a także towarzyszenie pacjentom podczas sprawdzania zmian.

Aby psychoterapia była naprawdę skuteczna, wymaga przede wszystkim autentycznego zaangażowania, do czego staram się zachęcać swoich pacjentów. Konieczne jest faktyczne wdrażanie w życie wiedzy wynoszonej ze spotkań, rzeczywiste monitorowanie swojego sposobu myślenia, praktykowanie nowych strategii postępowania, a także eksperymentowanie z innymi niż dotychczas formami zachowań. Co więcej, skuteczna psychoterapia stanowi proces, który wymaga czasu. Tego typu terapia nie jest jednym czy dwoma spotkaniami, w trakcie których pacjent jest w stanie rozprawić się z problemem. Potrzeba czasu, by pewne działania przyniosły określone rezultaty, a więc należy troszczyć się o motywację do pracy nad sobą i wytrwać w zaangażowaniu.

Oferowana przeze mnie psychoterapia jest skierowana nie tylko do pacjentów z Wejherowa, ale także z wielu innych pomorskich miast, takich jak Reda czy Rumia.

Kontakt

Psychoterapeuta Joanna Kożuch-Materek

84- 200 Wejherowo, ul. Wałowa 20/22

tel. 600 016 854
joanna.kozuch@wp.pl