Psychoterapia par

Jedną z form pomocy psychologicznej, którą proponuję swoim klientom w gabinecie w Wejherowie, jest psychoterapia par - terapia małżeńska i rodzinna. Jest ona skierowana do wszystkich związków, które napotykają na swojej drodze różnego rodzaju problemy i trudności, negatywnie wpływające na ich wzajemne relacje i wspólne funkcjonowanie. Nie ma tutaj ściśle określonego przedziału wiekowego czy stażu. Każda para, która zgłosi się do naszej poradni, może liczyć na fachową i profesjonalną opiekę psychologiczną.

Psychoterapia par to nic innego, jak cykl spotkań, który ma na celu poprawę funkcjonowania związku, a także pomoc w przejściu przez różnego rodzaju kryzysy małżeńskie i rodzinne, jakie pojawiają się między dwojgiem ludzi. Rozpoczęcie psychoterapii jest każdorazowo poprzedzone spotkaniem konsultacyjnym.

Prowadzona przeze mnie psychoterapia par, na którą zgłaszają się m.in. pacjenci z Wejherowa oraz Redy i Rumii, polega na szczerej i otwartej rozmowie, w której uczestniczą osoby będące ze sobą w związku małżeńskim oraz psychoterapeuta. W trakcie spotkań poruszane są różne tematy, które dana para uzna za istotne i o których będą chciały mówić obie osoby. Moim zadaniem jest przede wszystkim pomoc w zdefiniowaniu trudności, znalezieniu ich przyczyn, a także udzielenie wsparcia każdej ze stron, by zmotywować do działania i pracy nad wspólną relacją rodzinną. Pomagam pacjentom wyrazić własne myśli, uczucia i przekonania oraz dostrzec i zrozumieć przeżycia drugiej strony. Wspólnie staramy się odnaleźć przyczynę konfliktu poprzez analizę zachowań oraz oczekiwań każdego z partnerów.

Jak wygląda psychoterapia par?

Psychoterapia par, którą proponuję pacjentom z okolic Trójmiasta m.in. z Wejherowa, Rumii i Redy, obejmuje kilka lub kilkanaście sesji terapeutycznych, skupiających się przede wszystkim na ułatwieniu parze komunikacji.

Istotą psychoterapii małżeńskiej jest refleksyjne spojrzenie na siebie, swoje myśli, zachowania, itp. Każda tego typu terapia partnerska jest rozpoczynana od psychoedukacji, która ma na celu pokazanie, jak dużą rolę w postrzeganiu siebie i innych odgrywają stereotypy i schematy nabywane w trakcie swojego życia. Terapia rodzinna to praca nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa zdrowej, bezpiecznej oraz satysfakcjonującej relacji między dwojgiem osób. W tego typu formie pomocy psychologicznej szczególny nacisk jest kładziony na zrozumienie przyczyny kryzysu w związku oraz wyposażenie partnerów lub współmałżonków w niezbędne narzędzia, służące do skutecznego rozwiązywania zarówno tych zadawnionych, jak i aktualnych trudności.

Pierwsze spotkania są zazwyczaj poświęcone wywiadowi psychologicznemu. W ich trakcie zbierane są informacje dotyczące pary, ich wspólnego życia, przeszłości oraz dokładnie jest precyzowany problem, z jakim zmagają się partnerzy. Warto podkreślić, że niekiedy jest tak, że kryzys w związku dostrzega tylko jedna z osób, a druga nie chce podjąć pracy nad poprawą relacji. W takiej sytuacji należy pamiętać, że zmiana wprowadzona po jednej stronie często pociąga zmianę po drugiej. Dlatego nawet w przypadku, gdy nie uda nam się namówić partnera na psychoterapię par, warto rozpocząć wprowadzanie zmian właśnie od siebie. Jeśli mieszkacie w Trójmieście, zapraszamy do naszej poradnii na spotkanie konsultacyjne.

Terapia małżeńska i rodzinna
Wejherowo - Rumia - Reda - Trójmiasto

Kontakt

Psychoterapeuta Joanna Kożuch-Materek

84- 200 Wejherowo, ul. Wałowa 20/22

tel. 600 016 854
joanna.kozuch@wp.pl