Psychoterapia osób dorosłych

Moimi klientami są przede wszystkim osoby dorosłe, które poszukują profesjonalnej pomocy w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami życiowymi. Niekiedy są one skoncentrowane wokół trudnych relacji z bliskimi, z rodzicami, dziećmi czy partnerami, a niekiedy dotyczą rozmaitych bolesnych uczuć, takich jak smutek, niepokój, przygnębienie, utrata nadziei czy poczucie pustki i brak sensu życia. Prowadzona przez mnie psychoterapia dorosłych jest także skierowana do osób, które borykają się z zaburzeniami osobowości, posiadają problemy z separacją, doświadczyły nagłego zdarzenia losowego, itp. Psychoterapia dorosłych stanowi doświadczenie, które ma na celu rozwijanie umiejętności świadomego wsłuchiwania się w siebie, wspieranie rozwoju autonomii i niezależności, a także przynoszenie ulgi w trudnych, pełnych cierpienia przeżyciach.

Przykładowe objawy i trudności, z którymi można się zgłosić na psychoterapię dorosłych:

W swoim gabinecie zlokalizowanym na terenie Wejherowa przyjmuję pacjentów z Redy, Rumi i innych miast. Osoby zgłaszające się do poradni, które pragną skorzystać ze specjalistycznej formy pomocy, jaką jest psychoterapia dorosłych, w pierwszej kolejności są zapraszane na spotkanie konsultacyjne, w trakcie którego psychoterapeuta może poznać ich historię i problem życiowy.

W jaki sposób przebiega psychoterapia dorosłych?

Psychoterapia dorosłych opiera się przede wszystkim na pracy pacjenta z psychoterapeutą, w indywidualnym kontekście spotkania, jakim jest sesja terapeutyczna odbywająca się w gabinecie. Sesje terapeutyczne stanowią regularne spotkania o stałej częstotliwości, które są prowadzone zawsze przez tego samego psychoterapeutę.

Cel psychoterapii dorosłych, ilość sesji, a także częstotliwość kontaktu jest każdorazowo ustalana z psychoterapeutą, między innymi w zależności od problematyki, z jaką zgłasza się pacjent do poradni. W ramach sesji między pacjentem a psychologiem tworzy się rodzaj dobrego porozumienia, które opiera się na zaufaniu i budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Podczas psychoterapii dorosłych psychoterapeuta dokładnie analizuje trudności i problemy pacjenta, a także stara się znaleźć ich przyczyny występowania. W tym celu niezbędne jest zebranie wywiad dotyczącego dotychczasowego życia pacjenta z precyzyjnym uwzględnieniem problematyki, która stała się bezpośrednim powodem zgłoszenia się na terapię. Na pierwszym spotkaniu ustalane są najważniejsze cele do osiągnięcia w ramach leczenia, a także przekazywane są zasady, jakie obowiązują w czasie spotkań terapeutycznych. W zależności od przypadku i nasilenia problemu, psychoterapeuta może określić przybliżony czas trwania procesu psychoterapeutycznego.

Psychoterapia dorosłych, którą oferuję pacjentom z Wejherowa, Redy oraz Rumi, jest w moim gabinecie prowadzona przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym. W poradni udzielam także porad z zakresu psychologii.

Kontakt

Psychoterapeuta Joanna Kożuch-Materek

84- 200 Wejherowo, ul. Wałowa 20/22

tel. 600 016 854
joanna.kozuch@wp.pl