Psychoterapia psychodynamiczna

Oferuję psychoterapię indywidualną w podejściu psychodynamicznym, kierując swoją ofertę przede wszystkim do osób dorosłych oraz par. Psychoterapia psychodynamiczna, która jest nazywana także terapią wglądową lub analityczną, jest opartą na rozmowie metodą pracy nad problemami interpersonalnymi i emocjonalnymi. Według tego podejścia życie psychiczne człowieka jest postrzegane jako przestrzeń działania sił będących ze sobą w dynamicznych konfliktach, wywierających istotny wpływ na uczucia, myśli, zachowania oraz relacje interpersonalne. Ten rodzaj psychoterapii jest najczęściej stosowany przy problemach nerwicowych, depresyjnych, psychotycznych, a także w sytuacjach, gdy pacjent doświadcza regularnych niepowodzeń życiowych oraz trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących kontaktów z innymi osobami.

Pacjentom z Wejherowa, Rumi i Redy proponuję profesjonalną pomoc psychologiczną w następujących formach:

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

W swojej codziennej pracy terapeutycznej opieram się w głównej mierze na psychoterapii psychodynamicznej, która powstała jako metoda leczenia zaburzeń psychicznych i która jest rozwijana oraz praktykowana w wielu krajach na całym świecie.

Podstawą psychoterapii psychodynamicznej jest relacja i dialog terapeutyczny, dzięki któremu pacjent ma możliwość zrozumienia własnych zachowań, wyborów oraz polepszenia relacji międzyludzkich. Terapia oparta jest przede wszystkim na rozmowie, a w procesie leczenia najważniejsza jest osobowość pacjenta i jego indywidualna relacja z psychoterapeutą.

Celem psychoterapii psychodynamicznej jest wypracowanie konkretnych zmian w osobowości. Pacjent podczas spotkań zaczyna lepiej rozumieć siebie, pracuje nad swoim emocjonalnym rozwojem, a poprzez analizę dociera do przyczyn swoich problemów i trudności życiowych. Tego typu proces leczenia jest zawsze poprzedzony jednym lub kilkoma spotkaniami konsultacyjnymi, w czasie których psychoterapeuta może poznać historię i najważniejsze fakty z życia pacjenta. Czas trwania terapii jest ściśle uzależniony od postępów leczenia i problemu, z jakim boryka się pacjent.

Psychoterapia psychodynamiczna, którą proponuję pacjentom z Wejherowa, Rumi czy Redy, jest skierowana w szczególności do osób cierpiących na:

Kontakt

Psychoterapeuta Joanna Kożuch-Materek

84- 200 Wejherowo, ul. Wałowa 20/22

tel. 600 016 854
joanna.kozuch@wp.pl